W związku ze sprzecznymi informacjami w zakresie planu zatrudnienia na 2019 rok, prezentowanymi przez przedstawicieli Zarządu Poczty Polskiej S.A. na spotkaniach z partnerami społecznymi, w tym również dotyczącymi redukcji zatrudnienia w Pionie Infrastruktury, Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do Pani Magdaleny Tarczewskiej-Szymańskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A oraz Pana Przemysława Sypniewskiego, Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. o jednoznaczną informację w ww sprawie.

Na spotkaniu w dniu 19 grudnia 2018 roku  reprezentatywnych organizacji związkowych z przedstawicielami pracodawcy zaprezentowany został plan wynagrodzeń wraz z planem zatrudnienia na 2019 rok. Podczas spotkania w dniu 7 stycznia 2019 roku przedstawicieli ZZPP z Prezesem Zarządu Poczty Polskiej S.A. uzyskaliśmy zapewnienie Pana Prezesa o planie zatrudnienia w niezmienionym stanie, tj. zgodnym z zaprezentowanym organizacjom związkowym na spotkaniu w dniu 19 grudnia 2018 r.

 

W dniu 16 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z udziałem m.in. członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. Pawła Przychodzenia, który poinformował uczestników spotkania o planowanych zmianach organizacyjnych w Pionie Infrastruktury i decyzji o redukcji zatrudnienia w Pionie, której jedyną przesłanką jest redukcja kosztów Spółki.

 

Powyższa sytuacja wskazuje na brak spójności zarządzania Pionem Infrastruktury i jest przejawem dwugłosu członków Zarządu w PP S.A. w powyższej sprawie. Narusza również zaufanie partnerów społecznych do informacji prezentowanych przez poszczególnych członków Zarządu Poczty Polskiej S.A.

 

Przede wszystkim jednak wskazać należy, iż zmiany organizacyjne w PI, wprowadzone decyzją obecnego kierownictwa Pionu, w szczególności dotyczące zmniejszenia zatrudnienia w grupie koordynatorów administratorów nieruchomości, doprowadzą w konsekwencji do braku właściwego nadzoru nad nieruchomościami w byłych obszarach koordynacji oraz mogą skutkować  problemami w zapewnieniu ciągłości świadczenia usług pocztowych poprzez m.in. wydłużenie drogi akceptacji dokumentów finansowo-księgowych.

 

Oczekujemy od Zarządu PP S.A. pilnego wstrzymania decyzji w zakresie zmian organizacyjnych w Pionie Infrastruktury oraz wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 

Związek Zawodowy Pracowników Poczty podejmie na posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 30 stycznia br stosowną uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych w Pionie Infrastruktury.