W związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych, Związek Zawodowy Pracowników Poczty w dniu 11 czerwca 2019 roku wprowadził zmianę w zapisach Statutu ZZPP, dostosowując go do aktualnie obowiązujących przepisów.

Zmiana dotyczy tego zapisu ustawy, zgodnie z którym  przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji związkowej, ta sama osoba może być uwzględniona tylko jako członek jednej, wskazanej przez siebie organizacji związkowej. Wprowadzenie takiego zapisu oznacza, że członkowie Związku Zawodowego Pracowników Poczty, należący jednocześnie do innych organizacji związkowych, zobowiązani są do zadeklarowania, którą organizację wskazują jako uprawnioną do uwzględnienia ich w liczebności związku, przekazywanej do pracodawcy.

Statut ZZPP wraz ze zmianami, o których mowa powyżej został opublikowany w zakładce  Dokumenty.