Dziękuję Posłankom i Posłom za zainicjowanie tej bardzo ważnej dla Pocztowców zmiany prawa 👍👏

To realizacja pkt. 2 i 3 z naszego Listu Otwartego. Liczymy na szybką ścieżkę legislacyjną i realizacje pkt. 1 „Wsparcie Właściciela – Państwa Polskiego – w zakończeniu negocjacji płacowych skutkujących wzrostem wynagrodzeń Pocztowców!”

Kategorie: Aktualności