Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Przewodniczącego OPZZ – Jana Guza.

Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.

Janie – spoczywaj w pokoju.