Wszyscy sygnatariusze Układu – partnerzy społeczni podpisali protokół dodatkowy do ZUZP, zgodnie z zapisami wydłużony został termin obowiązywania wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych o dwa lata tj. 2021-2022. Jednocześnie zawarta została klauzula dotycząca rozpoczęcia rokowań ze związkami zawodowymi w I kwartale 2022 roku, w celu kontynuacji wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych po 2022 roku.

Protokół dodatkowy wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r., nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania przez Okręgowego Inspektora Pracy.