W dniu 27 lipca 2021 roku w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Poczty i pracodawcy dot. wznowienia rozmów w zakresie zawieszonego sporu zbiorowego z żądaniem podwyżek wynagrodzeń zasadniczych.

Z uwagi na sytuację pandemiczną od marca ur. rozmowy nie były kontynuowane, w czerwcu br. ZZPP wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o wznowienie rozmów. Strona związkowa podtrzymała wcześniejsze stanowisko, tj. wzrost wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 400,00 zł brutto na 1,00 etat (termin wzrostu do uzgodnień negocjacyjnych), dla pracowników objętych ZUZP.

Strona pracodawcy poinformowała o problemach i trudnej sytuacji Spółki spowodowanej pandemią Covid-19, m.in. spadkiem przychodów, wdrożeniem zwolnień grupowych, a w związku z tym brak możliwości wzrostu wynagrodzeń zasadniczych.

Strona związkowa wskazywała na konieczność wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, gdyż płace w PP SA porównaniu do innych firm, konkurencji są zbyt niskie, wynagrodzenia się spłaszczają, na wielu stanowiskach występują problemy z pozyskaniem pracowników do pracy i utrzymaniem dotychczasowych w zatrudnieniu. Od wielu lat jesteśmy informowani o trudnej sytuacji Spółki, niemniej jednak strona związkowa nie jest za to odpowiedzialna. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników są niezbędne, rolą pracodawcy jest pozyskanie źródeł ich finansowania, wygospodarowania środków.

Spotkanie miało charakter organizacyjny, Związek Zawodowy Pracowników Poczty oczekuje dalszych rozmów z pracodawcą, na tym etapie podpisanie porozumienia kończącego spór zbiorowy, bez spełnienia postulatów płacowych, jest nie do przyjęcia.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty