W dniu 22 lipca 2019 r.  Związek Zawodowy Pracowników Poczty skierował do Premiera RP, Pana Mateusza Morawieckiego, pełniącego nadzór właścicielski nad Spółką, protest przeciwko działaniom Rady Nadzorczej zmierzającym do rozszerzenia składu Zarządu Poczty Polskiej S.A. o kolejnego wiceprezesa.

 

W świetle toczących się w Spółce sporów zbiorowych dotyczących podwyżek wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz informacji o trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki przedstawianej ZZPP przez przedstawicieli Zarządu w trakcie negocjacji płacowych, ogłoszenie konkursu na wiceprezesa Zarządu do  spraw szkoleń jest w naszej ocenie nieuzasadnione ekonomicznie, merytorycznie oraz może prowadzić do naruszenia ładu społecznego.

 

Treść protestu do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dostępna jest w Oddziałach Związku Zawodowego Pracowników Poczty.