Uruchomiony został proces związany z wyborem przedstawiciela pracowników PP S.A do Zarządu Poczty Polskiej S.A. V kadencji. Kandydatem Związku Zawodowego Pracowników Poczty do objęcia tej funkcji jest ROBERT CZYŻ.

Wypełnione listy pracowników (wzór listy w załączeniu) popierających naszego kandydata należy przesyłać na adresy poszczególnych Oddziałów ZZPP (dane dostępne w zakładce Oddziały ZZPP) lub do siedziby ZZPP w Warszawie na adres: 

Związek Zawodowy Pracowników Poczty
ul. Świętokrzyska 31/33,00-950 Warszawa, skr. P-7

Wzór listy do pobrania (kliknij)