Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił z wnioskiem do Zarządu Spółki o dodatkowe środki dla pracowników, treść w załączeniu.