Związek Zawodowy Pracowników Poczty w dniu 05 stycznia br. wystąpił z wnioskiem do Pana Andrzeja Bodzionego Wiceprezesa Zarządu PP S.A. o przedstawienie wyników badania obciążenia pracą AAOD za rok 2022 (treść wniosku poniżej).

Notatka