Związek Zawodowy Pracowników Poczty w dniu 11 maja br. wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o pilną analizę i korektę planu zatrudnienia na 2021 rok w zakresie wyliczonej rezerwy organizacyjnej (chorobowo-urlopowej) na stanowiskach eksploatacyjnych w Regionach Sieci PP SA.

Ustalona przez pracodawcę znikoma wielkość rezerwy na stanowiskach: listonosz, obsługi klienta, ekspedycyjno-rozdzielczych, obsługi zaplecza, nie pozwala na prawidłową realizację zadań wynikających z obowiązujących przepisów, jak również prawidłowy tok pracy, czego dowodem, są występujące godziny nadliczbowe.

W ocenie ZZPP poziom rezerwy organizacyjnej ustalony w planie zatrudnienia, dalece odbiega od faktycznych potrzeb i norm, jest niewystarczający w zakresie realizacji urlopów pracowników zgodnie z obowiązującymi w PP S.A planami urlopów, jak również w zakresie absencji chorobowej pracowników.

Pełna treść pisma jest dostępna u przewodniczących Oddziałów ZZPP.