W ramach konsultacji z organizacjami członkowskimi, Związek Zawodowy Pracowników Poczty zgłosił uwagi do projektu ustaw Tarczy Antykryzysowej, które zostały uwzględnione, w załączeniu stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.