Od 1 stycznia 2022r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Od 1 lipca 2022 r. roczny limit tej ulgi zwiększył się do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11 (przed wprowadzonymi zmianami potrzebne było dodatkowo oświadczenie organizacji związkowej – obecnie już nie). W innej sytuacji, czyli samodzielnego opłacania składek członkowskich trzeba posiadać dowód wpłaty tych składek na rzecz związku zawodowego. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca 2022, która jest nazywana potocznie „Polski Ład 2.0” (Ministerstwo Finansów określa ją „Niskie Podatki”) obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

 Przykład
Pan Wojciech jest listonoszem zatrudnionym na umowę o pracę. Jednocześnie jest członkiem związku zawodowego zrzeszającego pracowników Poczty. Upoważnił swojego pracodawcę czyli Pocztę Polską do przekazywania ze swojego
wynagrodzenia składki członkowskiej na rzecz tego związku. Czy podatnik może skorzystać z ulgi na związki zawodowe?

Odpowiedź MF: Podatnik może skorzystać z ulgi na związki zawodowe w rozliczeniu za 2022 r. Kwota przysługującego odliczenia będzie wynikała z informacji PIT-11 przekazanej podatnikowi przez pracodawcę.

 Przykład
Pani Anna jest menedżerem. Jest zatrudniona na umowę pracę . Samodzielnie opłaca składkę członkowską na rzecz związku zawodowego zrzeszającego pracowników Poczty. Czy podatnik może skorzystać z ulgi na związki zawodowe?
Odpowiedź MF: Podatnik może skorzystać z ulgi na związki zawodowe w rozliczeniu za 2022 r., maksymalnie do wysokości 500 zł, pod warunkiem, że posiada dowody wpłat składek członkowskich, z których będzie wynikała data i kwota wpłat, nazwa organizacji związkowej oraz dane identyfikujące podatnika.

 https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/5534988,Ulga-podatkowa-dla-zwiazkowcow-odliczenie-skladek-czlonkowskich.html