W nawiązaniu do informacji w sprawie zmian organizacyjnych w Pionie Infrastruktury z dnia 25 stycznia br, Rada Krajowa ZZPP podjęła Uchwałę w ww sprawie.

Zgodnie z jej treścią, stanowczo sprzeciwiamy się planom kierownictwa Pionu Infrastruktury dotyczącym redukcji zatrudnienia w Pionie. W naszej ocenie proponowane zmiany mogą doprowadzić do paraliżu w działalności Spółki w zakresie zadań realizowanych przez Pion Infrastruktury, w tym w szczególności w zarządzeniu i administrowaniu nieruchomościami.

ZZPP oczekuje bezzwłocznej reakcji Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie szkodliwych zmian, które są aktualnie procedowane w  Pionie Infrastruktury.