17 lutego w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych odbyła się prezentacja nowej strategii Poczty Polskiej na lata 2021-2023. Zarząd Spółki reprezentował prezes Tomasz Zdzikot. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska – pełnomocnik rządu ds. OZE.

W roku 2021 Poczta stanie się Narodowym Operatorem Cyfrowym. Cyfryzacja usług to jeden z najistotniejszych kierunków wyznaczających cele strategiczne na najbliższe 3 lata. Oprócz e-doręczeń Zarząd Poczty stawia także na rozwój usług kurierskich i logistycznych, którym towarzyszyć będą inwestycje w automaty paczkowe, sortery oraz systemy IT.

– Mimo pandemii Poczta Polska stale wypełniała swoją codzienną misję, za co gorąco dziękuję wszystkim Pracownikom Spółki. Nowa strategia Narodowego Operatora Pocztowego, będąca odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, wytycza kierunek, który Poczta powinna obrać, aby stać się liderem rynku KEP. Rynku, który w związku z epidemią koronawirusa i przyspieszeniem rozwoju eCommerce niezwykle się rozwinął – powiedział Andrzej Śliwka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Nowoczesna, bezpieczna i szybka – taka będzie Poczta przyszłości. Opracowaliśmy strategię, która nie tylko wyznacza kierunki zmian, ale także pokazuje konkretne inicjatywy umożliwiające realizację ambitnych celów – stwierdził Tomasz Zdzikot, Prezes Poczty Polskiej. – Intensyfikacja działań w obszarze usług cyfrowych oraz rynkowe zmiany w usługach kurierskich to najważniejsze zadania przed jakimi stoimy, aby zapewnić rozwój i stabilność finansową Spółki – podkreślił Tomasz Zdzikot.

E-substytucja i spadek tradycyjnej korespondencji cyfrowej od lat są jednym z wyzwań operatorów pocztowych na całym świecie. Pandemia przyspieszyła ten trend, a w ubiegłym roku Parlament przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych. W 2021 roku pierwsze urzędowe e-listy będą wysyłane od 1 października. Poczta Polska stanie się operatorem cyfrowym i będzie odpowiedzialna za obsługę e-korespondencji. Wdroży także korespondencję hybrydową (automatyczny wydruk i kopertowanie listów wysyłanych elektronicznie), czyli opcję skierowaną do obywateli preferujących otrzymywanie korespondencji w formie papierowej.

– Coraz więcej Polaków chce korzystać z cyfrowych udogodnień, a naszym zadaniem jest wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. E-doręczenia to nowa era funkcjonowania administracji i Poczty Polskiej. To rewolucja w doręczeniach – stwierdził minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Choć obywatele już w tej chwili mogą wysyłać pisma drogą elektroniczną do każdego urzędu w Polsce, to podstawową rolą systemu doręczeń elektronicznych jest zastąpienie tradycyjnych przesyłek rejestrowanych, czyli listów poleconych. Osobom, które będą chciały korzystać z tradycyjnej, papierowej korespondencji, pozostawiamy oczywiście taką możliwość. Ale te osoby, które chcą ułatwiać sobie życie, będą mogły skorzystać z e-doręczeń – dodał.

Poczta rozpoczęła już działania, aby utworzyć pocztowy software house. Integracja kompetencji IT jest niezbędna do zapewnienia rozwoju cyfrowego, nie tylko dla e-doręczeń, ale także kilku strategicznych inicjatyw. Spółka IT w grupie Poczty Polskiej będzie odpowiedzialna za wytworzenie i rozwój oprogramowania wspierającego kluczowe procesy sprzedażowe i logistyczne. Wśród zaplanowanych inicjatyw są też innowacje w zakresie śledzenia przesyłek, rozwój usług opartych na profilu zaufanym oraz identyfikacji cyfrowej. Cyfrowa rewolucja będzie wymagać jeszcze większego zaangażowania w działania na rzecz cyberbezpieczeństwa. Planowane jest utworzenie SOC (Security Operations Center) dla całej Grupy PP.

W tym roku Poczta wprowadzi nowy format usług kurierskich Pocztex. Klienci otrzymają uproszczoną, znacznie bardziej dopasowaną do ich potrzeb ofertę, w nowym standardzie. Działania w zakresie nowego Pocztexu już się rozpoczęły. Pocztowcy intensywnie pracują nad logistyką, aby wszystkie przesyłki kurierskie doręczać zgodnie z oczekiwaniami sklepów internetowych i ich klientów (D+1) już następnego dnia, a więc w standardzie, który obecnie zapewnia usługa Pocztex Ekspres 24.

Strategia zakłada także: rozwijanie przewag konkurencyjnych związanych z multikanałowością obsługi klientów, budowanie preferencyjnych relacji z kluczowymi graczami rynku eCommerce (np. platformy zakupowe) oraz uruchomienie własnej platformy eCommerce. Zgodnie z decyzją podjętą w ubiegłym roku, w 2021 Poczta będzie dysponowała dodatkowymi 500 automatami paczkowymi, a w roku 2022 ich liczba wzrośnie do 2 000.  Zwiększy się także liczba posiadanej już sieci punktów odbioru z obecnych 13 400 do 20 000.

Automatyzacja Poczty już trwa i obecnie ulega znacznej intensyfikacji. Liczba sorterów paczkowych podwoi się w dotychczasowych sortowniach. W Spółce trwają przygotowania dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy trzech sorterów. Zakupy ruszą w drugim kwartale 2021. Nowoczesne maszyny sortujące będą efektywniej obsługiwały paczki w sortowni we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.

Firma planuje dalszy rozwój usług logistycznych. Do obecnie realizowanych przesyłek paletowych krajowych i międzynarodowych dołączą przewozy całopojazdowe, cargo lotnicze i oceaniczne. Rosnąca liczba obsługiwanych paczek i przesyłek paletowych wymaga także nowych powierzchni hal. Jedna z pierwszych, nowych sortowni powstanie w Warszawie. Zostanie ona wyposażona w nowo zakupioną, czwartą maszynę sortującą. Budowę kolejnych sortowni zaplanowano w: Łodzi, Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku i Rzeszowie.

Poczta Polska będzie poszukiwać także nowych rozwiązań i technologii, które zautomatyzują procesy oraz pozytywnie wpłyną na jakość usług dla klientów. Planowane są prace m.in. nad usprawnieniem obsługi klienta w formie autonomicznej placówki, wykorzystania robotów w procesach logistycznych oraz dronów doręczających przesyłki.

Zielona i partnerska Poczta

Poczucie społecznej odpowiedzialności jest wpisane w DNA Poczty Polskiej. Rozwojowi usług będzie towarzyszyć idea zrównoważonego rozwoju i dbałość o ekologię. Istotne inicjatywy w tym obszarze dotyczą m.in. rozwoju floty elektrycznych samochodów oraz stacji ich ładowania. W planach jest budowa magazynu energii i jego podłączenie do instalacji fotowoltaicznej, co pozwoli na ładowanie i późniejsze przekazywanie magazynowej energii samochodom elektrycznym Poczty Polskiej. Połączenie systemu elektrycznego (fotowoltaika i stacje ładowania) z systemem transportowym Spółki mogą stanowić innowację procesową i technologiczną. Celem jest zmniejszenie emisji CO2 przez flotę i infrastrukturę i niższe koszty funkcjonowania firmy.

– Rozwój zeroemisyjnego systemu energetycznego to jeden z filarów Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r., dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że Poczta Polska stawia na modernizację pocztowej infrastruktury i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie. To ważne, aby polskie firmy wprowadzały nowoczesne rozwiązania, które przyniosą nie tylko korzyści dla środowiska, ale przede wszystkim dla przedsiębiorstwa – wskazał wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Realizacja planów Poczty Polskiej będzie wymagała pozyskiwania środków na badania, rozwój, inwestycje proekologiczne, a także kooperacji z wieloma instytucjami, m.in. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i NCBR. Rozbudowa sieci logistycznej odbędzie się przy współpracy m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym, zaś szanse rozwoju usług finansowo-ubezpieczeniowych mogą się wiązać ze ściślejszą współpracą z innymi spółkami Skarbu Państwa.

Planowane wydatki na inwestycje, przede wszystkim na logistykę i cyfryzację, to kwota 1,2 mld złotych w ciągu 3 lat. Finansowanie inwestycji w dużej mierze będzie uzależnione od sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią, Poczta Polska planuje część wydatków sfinansować ze środków własnych, ale istotne będzie także pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych.

– Pandemia pokazała, jak bardzo nowoczesna Poczta jest potrzebna społeczeństwu i instytucjom Państwa, ale jednocześnie przyspieszyła trendy cyfryzacji usług i rozwój e-commerce. Nasza nowa strategia na lata 2021–2023 jest odpowiedzią na te wyzwania. Planujemy intensyfikację inicjatyw cyfrowych, aby stać się Narodowym Operatorem Cyfrowym. Niezwykle ważne jest też pełne wykorzystanie szans i potencjału, jaki ma największa spółka infrastrukturalna i logistyczna w kraju. Będziemy także, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zmniejszać emisję CO2 i wprowadzać innowacyjne rozwiązania cyfrowe oraz logistyczne. Niezbędny będzie rozwój nowych kompetencji pracowników i wzrost efektywności działania Spółki – podsumował Prezes Poczty Polskiej

Link do oryginalnego artykułu na stronie intranetowej Poczty Polskiej: kliknij