W dniu 27 lutego br. Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do wiceprezesa Spółki z pismem w sprawie redukcji zatrudnienia w Regionach Sieci – pełna treść poniżej.
Pismo RS
Pismo RS