W załączeniu publikujemy stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Poczty w sprawie badań obciążenia pracą.