Poniżej przekazujemy odpowiedź wicepremiera Jacka Sasina, na zgłoszone (po interwencji Związku Zawodowego Pracowników Poczty) przez posłów interpelacje dot. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Poczty Polskiej S.A. Jakość udzielonej odpowiedzi pozostawiamy ocenie pocztowców.