Związek Zawodowy Pracowników Poczty przekazuje stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku.