Koleżanki i Koledzy,

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne w ramach trwających sporów zbiorowych. Niestety, pracodawca nie ma dla Nas żadnej oferty, oprócz tej, że mamy jeszcze ciężej pracować za wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnej krajowej.

Musimy wyrazić nasz zdecydowany sprzeciw wobec nieakceptowalnej postawy pracodawcy. Kilka tysięcy Pocztowców wyraziło go 23 kwietnia podczas pikiety pod MAP – teraz czas, aby kilkanaście tysięcy Pocztowców wyraziło go 16 maja.

Na bieżąco będziemy publikować i dystrybuować materiały oraz informatory dotyczące strajku ostrzegawczego – KAŻDY Z NAS ma do niego prawo, NIE DAMY się zastraszyć.

Udział w strajku ostrzegawczym jest indywidualną decyzją pracownika – bez względu czy należy do związków zawodowych czy nie. Choć nie ma takiego obowiązku ZALECAMY, wcześniejsze powiadomienie przełożonego o planowanym udziale w strajku ostrzegawczym, aby pracodawca mógł zorganizować pracę w jego czasie (np. podjąć decyzję o zamknięciu placówki). Można również podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w strajku ostrzegawczym pomimo wcześniejszej deklaracji poparcia. 

Ogólna zasada jest taka, że za czas strajku wynagrodzenie nie przysługuje. Pracodawca może potrącić z wynagrodzenia za czas strajku lub nie (często jest to elementem późniejszego porozumienia). Może również wyrazić zgodę na odpracowanie. Podsumowując, podejmując decyzję o udziale w strajku, pracownik powinien zdawać sobie sprawę, że za czas powstrzymywania się od pracy może nie przysługiwać mu wynagrodzenie. 

Jednak, korzyści wynikające z wynegocjowania bardziej korzystnych warunków zatrudnienia czy płacy przewyższają ryzyko z częściowego pozbawienia wynagrodzenia. 

W załączeniu przesyłamy jednolity tekst komunikatu do wykorzystania przez pracowników i placówki biorących udział w strajku ostrzegawczym. 

Wkrótce poinformujemy o innych organizowanych akcjach protestacyjnych jak również zasadach prowadzenia strajku ostrzegawczego w poszczególnych grupach zawodowych i jednostkach organizacyjnych. Razem jesteśmy silniejsi! 

Wszystkie pytania, wątpliwości prosimy kierować do Przewodniczących związków zawodowych, oddziałów związków lub bezpośrednio do niżej podpisanych osób. 

Kategorie: Aktualności