W dniu 30 kwietnia br. w siedzibie Spółki odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

Przedmiotem spotkania było procedowanie związane z podziałem funduszu wynagrodzeń osobowych na jednostki organizacyjne i rezerwy Spółki na 2019 rok, oraz kwestie związane z postulatami płacowymi zgłoszonymi przez organizacje reprezentatywne.

Przewodniczący ZZPP Sławomir Redmer poinformował, że nasza organizacja związkowa nie podpisze przedłożonego podziału funduszu wynagrodzeń osobowych na jednostki organizacyjne oraz rezerwy Spółki w 2019 roku, analogicznie jak wcześniej nie podpisano porozumienia w sprawie ustalenia funduszu wynagrodzeń osobowych dla PP SA. na 2019 rok.

W trakcie spotkania obie organizacje reprezentatywne zajęły, a następnie przekazały Pracodawcy wspólne stanowisko w zakresie wyczerpania trybu wynikającego z art. 10 ust. 2 pkt 2 ZUZP.

Zgodnie z deklaracją złożoną w trakcie spotkania, Pracodawca w dalszym ciągu jest gotowy do rozmowy ze stroną społeczną, prowadzenia rokowań w zakresie kwestii płacowych, prowadzone są analizy w zakresie możliwości finansowych Spółki, poszukiwanie źródeł finansowania, a także oczekiwania w zakresie wzrostu przychodów w związku ze zmianą cennika od kwietnia br. i nowych formatów przesyłek.

Uzgodniono, że po 06 maja br. Pracodawca spotka się odrębnie z każdą organizacją reprezentatywną w celu prowadzenia dalszych rozmów w tym zakresie i wypracowania porozumienia.

Wobec braku spełnienia żądania zgłoszonego przez naszą organizację związkową, dalsze rozmowy i negocjacje Związku Zawodowego Pracowników Poczty z Zarządem będą prowadzone w innym trybie.