Związek Zawodowy Pracowników Poczty na posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 16.04.2018r. podjął Uchwałę, w której żąda:

 

  • wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w kwocie 300,00 zł na etat do wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 kwietnia 2018r.
  • przedstawienia ostatecznych wyników badań AAOD i AAPP przeprowadzonych w październiku 2017r.
  • wprowadzenia w całej eksploatacji PP S.A. rezerwy urlopowo-chorobowej na poziomie 12%.

 

Niespełnienie żądań ZZPP w terminie do dnia 15 maja 2018r. będziemy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego z pracodawcą. Ponadto w przypadku nieuwzględnienia ww żądań, ZZPP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia strajku.