Spór zbiorowy ZZPP z pracodawcą o wzrost wynagrodzeń – komunikat po spotkaniu.

Notatka
Notatka