Słaba poczta to słabe Państwo!

Nie ma naszej zgody na osłabianie, zwijanie poczty i kierunek, który zdaje się obrał nowy Zarząd i Rząd. Patrząc na sytuację geopolityczną, krajową i zagraniczną osłabianie zdolności operacyjnych Poczty Polskiej jest działaniem wymierzonym przeciw obywatelom i przeciw instytucjom Państwa Polskiego. Mamy nadzieję, że jest to działanie nieświadome a nie celowe (choć to oceni historia). Mamy świadomość potrzeby zmian, ale zmian a nie likwidacji najstarszej Polskiej firmy. Nie ma społecznej zgody na zaoczną „rozprawę i wyrok na Poczcie” – oczekujemy rzetelnej debaty i rozmowy na szczeblu Rząd/Zarząd/Związki/Pracownicy o szykowanych obywatelom, klientom, pocztowcom zmianach.

Dziękujemy OPZZ za wsparcie naszej Wspólnej Narodowej sprawy.

Kategorie: Aktualności