W dniu 04 października 2022r. Sejmowa Komisja ds. Petycji zakończyła procedowanie petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W trakcie procedowania petycji wystosowano dezyderat nr 258, rozpatrując wczoraj odpowiedź Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Złożona petycja zainicjowała przyspieszenie prac nad kompleksową zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dostosowując ją do dyrektywy unijnej. ZZPP w ramach OPZZ będzie nadal uczestniczył w tych pracach. Termin prac zakreślono na 2 lata, jednak są realne szanse na szybsze uchwalenie ustawy. Ponieważ, nie ma sensu prowadzić prac nad zmianą ustawy dwutorowo (projekt komisyjny i projekt rządowy) komisja podjęła decyzję o przyjęciu odpowiedzi jako wyczerpującej.

Dziękujemy członkom Sejmowej Komisji ds. Petycji jak również Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej za zainteresowanie tematem i rozpoczęcie oczekiwanych zmian legislacyjnych.

ZZPP reprezentował kol. Robert Czyż. Transmisja posiedzenia od godz. 16:47. Kliknij w poniższy link, aby obejrzeć transmisję:

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#FD8EE6D9D6CCF56CC12588CC0042C904