Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Pracowników Poczty z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Świętokrzyskiej 31/33, KRS 0000255920 NIP: 525-237-94-73, REGON: 140669789, e-mail: zzpp@poczta-polska.pl  22 8265020.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Związku Zawodowego Pracowników Poczty, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.
  4. W związku z przetwarzaniem przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: zzpp@poczta-polska.pl  lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 1. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i  usług świadczonych przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty, a także z praw związanych z przynależnością do Związku Zawodowego Pracowników Poczty.