ROBERT CZYŻ – rekomendowany przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty, na przedstawiciela pracowników PP S.A. do Zarządu Poczty Polskiej S.A. V kadencji.