Sławomir Redmer i Robert Czyż

Związek Zawodowy Pracowników Poczty udzielił rekomendacji i popiera kandydaturę Roberta Czyż w wyborach przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. V kadencji.

W dniu 11 marca br. Sławomir Redmer – przewodniczący ZZPP towarzyszył naszemu kandydatowi, podczas składania dokumentów niezbędnych do rejestracji, w siedzibie Spółki PP S.A.

Serdecznie dziękujemy za wyrażone podpisami poparcie dla kolegi Roberta.

W najbliższym czasie będziemy informować o programie i działaniach naszego kandydata na przedstawiciela pracowników w RN PP S.A. na kolejną kadencję.