Związek Zawodowy Pracowników Poczty w roku 2021 petycją dot. zmiany zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia (dla przypomnienia w załączeniu petycja) zainicjował dyskusję i zmiany w tym zakresie. W naszej ocenie problem najbardziej dotyka pracowników Poczty i pogłębia się z każdym rokiem. Będzie to jeden z kluczowych wątków poruszonych na planowanym w dniu
17 stycznia 2023 roku spotkaniu Prezydium ZZPP z Zarządem Spółki.

Problem jest również eskalowany na poziomie Rządu i właściciela m.in. w najnowszych interpelacjach poselskich nr 38231 i 38185.
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CMXFZQ
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CMXFYA

Nasz poprzedni wpis w tym temacie (kliknij)