W dniu 12 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie funkcjonowania Poczty Polskiej S.A. na zliberalizowanym rynku pocztowym. Jednym z tematów poruszonych podczas posiedzenia była sprawa tzw. „kilometrówki”.

Transmisja Komisji Infrastruktury dostępna jest pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=FA014AB1748775D2C12583B500305F0A#

Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do Zarządu Poczty Polskiej S.A. o udostępnienie wyliczeń Spółki  dotyczących wysokości stawek tzw „kilometrówki”, na które powoływali się członkowie Zarządu w swoich wypowiedziach podczas posiedzenia.