W dniu 10 marca 2022r. Sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrywała złożoną w dniu 04 listopada 2021r. przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty, petycję dotyczącą zmiany zasad wyliczania kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. nie wliczania do kwoty minimalnego wynagrodzenia premii i nagród regulaminowych i uznaniowych (dla przypomnienia treść poniżej).

W posiedzeniu Sejmowej Komisji, Związek Zawodowy Pracowników Poczty reprezentowali Sławomir Redmer-przewodniczący i Robert Czyż-przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PP S.A.

Posłowie w pełni podzielili nasze argumenty i stanowisko, iż czym innym jest wynagrodzenie zasadnicze a czym innym premia. Prace parlamentarne nad zmianą prawa w tej kwestii będą kontynuowane.

ZZPP zwrócił się do Centrali OPZZ z wnioskiem o ich wsparcie, ponadto zwrócimy się również z wnioskiem do Rady Dialogu Społecznego o pilne podjęcie prac.

Dziękujemy kol. Robertowi Czyż za wsparcie naszych działań i reprezentowanie pracowników naszej Spółki w tak ważnym dla nas temacie. 

Poniżej link do transmisji z wczorajszego posiedzenia, dyskusja dot. naszej petycji jest od godz. 14:02. O postępie dalszych prac w tej sprawie będziemy informować.

 

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=9FB858851C5610FBC12587FB003C8F11&fbclid=IwAR3U35daptaDloSDIxMcv7pawe5mNK7LRgkYzsj-uMuWaF9HijZ31GPGXOk#

Petycja
Petycja