Posiedzenie RDS zorganizowano w poniedziałek 21 czerwca br w Pałacu Prezydenckim. Poświęcone było m.in. przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Na zaproszenie Prezydenta RP w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele strony związkowej (OPZZ, S, Forum), pracodawców oraz rządowej.

 

[post_gallery]