W dniu 1 grudnia 2017 roku Związek Zawodowy Pracowników Poczty wraz z drugą reprezentatywną organizacją związkową podpisał „Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy”.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich Pracowników osiągających wynagrodzenie zasadnicze w kwocie do 3.000 zł brutto wyniesie 120 zł brutto, natomiast dla Pracowników eksploatacji (wykaz grup zawodowych w treści Porozumienia), otrzymujących wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.000 zł – 3.500 zł brutto uzgodniono wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 100 zł brutto.

Strony uzgodniły, że wyrównanie podwyższonych wynagrodzeń zasadniczych dla uprawnionych Pracowników od dnia 1 października br nastąpi w grudniu 2017, przy czym pracodawca zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby wyrównanie nastąpiło w terminie do dnia 20 grudnia br.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty potwierdza, że na mocy ww Porozumienia wyczerpuje postulaty zgłoszone w ramach sporu zbiorowego  (Uchwała Komitetu Wykonawczego ZZPP z dnia 10 stycznia 2017 r.) i tym samym zawiera porozumienie z pracodawcą w sprawie zakończenia sporu zbiorowego.