W dniu 23 maja 2017 roku przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Poczty podpisali trójstronne Porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla Pracowników Poczty Polskiej S.A. od czerwca br w kwocie po 150 zł na etat.

Zgodnie z treścią Porozumienia, wzrost wynagrodzeń dotyczył będzie Pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Jednocześnie strony Porozumienia ustaliły termin negocjacji dotyczących możliwości kolejnego wzrostu wynagrodzeń  Pracowników PP S.A. na pierwszą połowę września br po dokonaniu analizy wyników finansowych Spółki za okres 7 miesięcy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii różnic w wysokości dochodów Pracowników w poszczególnych grupach zawodowych.

W związku z faktem podpisania Porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzeń po 150 zł na etat oraz perspektywą kolejnego wzrostu wynagrodzeń Pracowników w II połowie bieżącego roku, Związek Zawodowy Pracowników  Poczty zawiesił zgłoszony w dniu 13 stycznia br spór zbiorowy do dnia 15 września 2017 roku.