W załączeniu przekazujemy poradnik Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczący koronawirusa COVID-19.