Związek Zawodowy Pracowników Poczty w dniu 11 marca br. wystosował pismo do Prezesa Zarządu PP S.A. w sprawie planu zatrudnienia na 2022 rok w Regionach Sieci (treść pisma poniżej).

Plan zatrudnienia 2022
Plan zatrudnienia 2022