W nawiązaniu do złożonej w dniu 04 listopada 2021r. przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty petycji dot. zmiany zasad wyliczania kwoty minimalnego wynagrodzenia tj., nie wliczania do kwoty minimalnego wynagrodzenia premii i nagród regulaminowych i uznaniowych (dla przypomnienia treść w załączeniu), jak również przeprowadzonego w dniu 10 marca br. posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Petycji w tej sprawie – otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Sejmu informujące, że Komisja do Spraw Petycji wystąpiła do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w odniesieniu do rozwiązań przez nas postulowanych (treść pisma poniżej).

Pismo z Kancelarii Sejmu
Petycja
Petycja