W dniu 04 listopada 2021r. Związek Zawodowy Pracowników Poczty złożył w Kancelarii Sejmu petycję w sprawie rozpoczęcia procesu legislacyjnego w zakresie dokonania zmiany Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. wyłączenia przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika – premii i nagród regulaminowych i uznaniowych.

Powyższe spowodowane jest tym, że pracodawcy spełniają ustawowe minimum w zakresie wypłacanego wynagrodzenia pracownikom, poprzez doliczanie kwot premii. Taka sytuacja jest w Poczcie Polskiej S.A., wynagrodzenia zasadnicze pracowników są niskie, jednakże pracodawca spełnia ustawowe minimum poprzez doliczanie premii.

Przypominamy, że pierwszym naszym krokiem w tej sprawie były petycje do Ministra Aktywów Państwowych zbierane wśród wszystkich pracowników Spółki oraz manifestacja zorganizowana pod siedzibą MAP w dniu 18 października br., obecnie Prezydium ZZPP wystąpiło o dokonanie zmian w Ustawie.

Apel
Apel