Robert Czyż – nasz przedstawiciel w Radzie Nadzorczej PP SA zwrócił się do Związku Zawodowego Pracowników Poczty o poparcie inicjatywy związanej z urealnieniem stawek tzw. kilometrówki. Nasza organizacja w pełni popiera inicjatywy, które są istotne z perspektywy naszych pracowników, co też czynimy i zachęcamy wszystkich do aktywnego przyłączenia się do tej akcji.  

Każdy Obywatel ma prawo do złożenia Petycji. Liczymy, że większość pracowników, listonoszy, leśników (ale też pozostałych obywateli) z tego prawa skorzysta i złoży do Ministerstwa Infrastruktury petycję w sprawie zmiany Rozporządzenia regulującego zasady ustalania zwrotu kosztów tzw. kilometrówki.

Petycja przewiduje urealnienie stawek o skumulowany w okresie 14 lat wskaźnik inflacji wynoszący ok. 30%. Obowiązująca od 2007 roku stawka dla pojazdów powyżej 900 cm3 z 0,8358 zł urealniona o inflację powinna wynosić co najmniej 1,14 zł. W ostatnich latach zauważalny jest drastyczny wzrost cen paliw, części związanych z amortyzacją pojazdów, a dotychczasowe stawki nie rekompensują ponoszonych kosztów.

Petycje można skopiować https://docs.google.com/document/d/1j-p89d1MczqYPC0Uno8F5z9J7ir5Wljv/edit?usp=sharing&ouid=101054557705901495415&rtpof=true&sd=true i przesłać elektronicznie na adres skargi.wnioski@mi.gov.pl  w temacie wpisując PETYCJA.

Złożenie petycji elektronicznie jest bez kosztowe, wysłanie maila zajmuje tylko kilka chwil. 

Petycje można też wysłać w formie papierowej. Wystarczy wydrukować, rozdać znajomym, koleżankom, kolegom, wypełnić, zebrać i np. ZBIORCZO wysłać na adres  Ministerstwa.

https://drive.google.com/file/d/17IfjrFB-ABT0inRGXt9sHaHPHuy8QYpI/view?usp=sharing

UWAGA: Dane Obywateli zgłaszających petycję NIE BĘDĄ NIGDZIE udostępnione!!!

Im więcej złożonych petycji, tym mocniejsze argumenty nacisku na urealnienie stawek kilometrówki. Jak długo jeszcze będziemy dokładać do prywatnych samochodów wykorzystywanych do celów służbowych.

POWIEDZ dość, wyślij petycję – Twój głos w sprawie ma znaczenie.

Pobierz petycję z naszej strony (kliknij)

Związek Zawodowy Pracowników Poczty