Warszawa, 31 marca 2022 roku

Oświadczenie Związku Zawodowego Pracowników Poczty w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej na przedstawiciela pracowników do Zarządu Poczty Polskiej S.A. V kadencji

Prezydium ZZPP w Warszawie po zapoznaniu się z sytuacją, która zaistniała w ostatnim czasie w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej do Zarządu Poczty Polskiej S.A. V kadencji stanowczo sprzeciwia się metodom i formie prowadzonej walki wyborczej oraz próbom wpływania na wyborców poprzez publikacje przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”, różnego rodzaju wpisów dyskryminujących i oczerniających kandydata Roberta Czyża, popieranego przez naszą organizację.

Apelujemy o prowadzenie merytorycznej kampanii, skupionej na wymianie poglądów między kandydatami i wyborcami.

Pozostawmy ocenę sytuacji pracy kandydatów na rzecz pracowników  – WYBORCOM.

Niezrozumiałe są dla nas bezpośrednie ataki i zachowanie czołowych działaczy drugiej reprezentatywnej organizacji związkowej działającej w Poczcie Polskiej S.A., która w swoim Statucie w Preambule ma zapisane opieranie swojej działalności na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauce społecznej…

Zaprzestańcie ataków na kandydatów startujących w tych wyborach.

 

Prezydium Związku Zawodowego Pracowników Poczty