W dniu 13 września br Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z wnioskiem o wstrzymanie przygotowań zmierzających do przeprowadzenia badań obciążenia pracą rejonów doręczeń w październiku 2018 r.

Rozmowy w tej sprawie kontynuowaliśmy podczas spotkania z Zarządem Poczty Polskiej S.A. w dniu 18 września br przedstawiając stosowną argumentację.

Z satysfakcją przyjęliśmy zatem decyzję Zarządu Spółki, który przychylił się do wniosku ZZPP i odwołał badania obciążenia pracą w 2018 roku.