W nawiązaniu do naszego pisma dot. wypłaconych premii kadrze menadżerskiej przekazujemy otrzymaną odpowiedź.

Interwencja
Interwencja