Podczas zeszłotygodniowej manifestacji zorganizowanej przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty pod siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych, wielokrotnie podnosiliśmy problem braku dofinansowania z tytułu straty na usługach powszechnych świadczonych przez Pocztę Polską S.A.

Temat przyspieszenia prac legislacyjnych nad zmianą prawa pocztowego był podnoszony przez naszą delegację, która spotkała się wówczas z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych. Podkreślaliśmy, jak istotne i konieczne jest wsparcie i pomoc rządowa dla naszej Spółki. 

Właśnie otrzymaliśmy do konsultacji projekt ustawy, jak widać prace znacznie przyspieszyły.  

W załączeniu link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352654/katalog/12823911#12823911

Związek Zawodowy Pracowników Poczty