W dniu 24 listopada br. zakończyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami pracodawcy a stroną społeczną – sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w zakresie wygasających z dniem 31 grudnia 2020 roku zapisów dot. wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych.

Kontynuacja wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych w najbliższych dwóch latach tj. 2021-2022, a także rozpoczęcie dalszych rokowań przedłużających ich wypłatę w następnych, uzależniona jest od podpisania protokołu dodatkowego do ZUZP przez 24 sygnatariuszy Układu-partnerów społecznych.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty złożył podpis pod wskazanym powyżej dokumentem.