Jednogłośnie przyjęta przez Sejmową Komisje Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy Prawo pocztowe pozwalająca na wypłacenie dofinansowania za lata 2021 i 2022 a także zwiększająca to dofinansowanie o 53 mln zł. Dodatkowo na rok 2025 udało się zwiększyć kwotę dofinansowania z 1 244 mln do 1 302 mln. zł.

Dziękuję Pani Poseł Sprawozdawcy #KarolinaPawliczak za dotychczasowe zaangażowanie, życząc Pani Poseł #MagdalenaKołodziejczak powodzenia podczas jutrzejszego II czytania na Sali plenarnej Sejmu.

Transmisja z prac komisji w linku, z moim (emocjonalnym, wydaje się że wyrażającym emocje większości Pocztowców) wystąpieniem od godz. 14:27.

https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=E76675BB723F8E95C1258ACC0051C930#

Kategorie: Aktualności