Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnokrajowej manifestacji pod hasłem: „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!”

W proteście udział wezmą pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Przedstawiciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki.

Głównymi postulatami, które bezpośrednio dotyczą wszystkich pracowników wszystkich branż będą:

 

WZROST WYNAGRODZEŃ – POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC

DIALOG SPOŁECZNY – MERYTORYCZNA DWUSTRONNA I TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA OD ZAKŁADU PRACY PO POZIOM KRAJOWY W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

DOBREJ JAKOŚCI MIEJSCA PRACY – BEZ UMÓW ŚMIECIOWYCH

PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH I ZWIĄZKOWYCH

EMERYTURY UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY I EMERYTURY POMOSTOWE – WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZENIA PO PRZEPRACOWANIU 35 LAT PRZEZ KOBIETĘ I 40 LAT PRZEZ MĘŻCZYZNĘ BEZ WZGLĘDU NA WIEK A TAKŻE PRZYWRÓCENIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

 

Manifestacja odbędzie się 22 września 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie. Wszystkich chętnych do przyjazdu i uczestnictwa zapraszamy do kontaktu z Oddziałami ZZPP.