List otwarty Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Koleżanki i Koledzy,

W nawiązaniu do wspólnego komunikatu organizacji reprezentatywnych z dnia 19 września 2019r. a także komunikatu, który przedstawiła strona pracodawcy w sprawie przebiegu mediacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń w 2019 roku oraz postulatów zgłaszanych przez stronę społeczną, chciałbym poinformować o kilku istotnych faktach.

Strona społeczna podczas negocjacji przedstawiała kilka różnych wariantów wzrostu wynagrodzeń zasadniczych i niejednokrotnie obniżała swoje początkowe postulaty podwyżki wynagrodzeń, ale żadna z nich nie została przyjęta przez pracodawcę. Jedna z propozycji strony społecznej, która padła podczas rozmów w dniu 18/19 września br., w wysokości 300 zł/etat od listopada br. dla wszystkich pracowników objętych ZUZP, znajdowała pokrycie w funduszu wynagrodzeń na 2019r. Jednakże tę propozycję pracodawca również odrzucił z uwagi na skutki przechodzące na następny rok.

Natomiast środki w wysokości 70 mln, które pracodawca postanowił przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń uwzględniają tylko wypłatę jednorazowych świadczeń w listopadzie – 350 zł i w grudniu – 400 zł.

Propozycja pracodawcy nie została zaakceptowana przez organizacje reprezentatywne ponieważ jest rozbieżna z naszymi postulatami tj. nie uwzględnia podwyżek wynagrodzeń zasadniczych.

W ocenie ZZPP korzystniejszą dla pracowników formą wzrostu wynagrodzeń jest podniesienie wynagrodzeń zasadniczych, a nie wypłata jednorazowych świadczeń.

Wobec braku porozumienia z pracodawcą podtrzymujemy podjętą decyzję o pozostawaniu przedstawicieli ZZPP na sali obrad do momentu wznowienia mediacji.

                                                                                                    Sławomir Redmer

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Warszawa, dnia 21 września 2019r.