W dniach 02-03 września 2021 w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Pierwszy dzień Zjazdu poświęcony był sprawom wewnętrznym Związku, jak również problemom i sprawom istotnym z perspektywy pracownika, niezbędnym do zakomunikowania stronie pracodawcy w dniu następnym. Za priorytetowe wskazano kontynuowanie rozmów z pracodawcą w zakresie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, które rozpoczęły się 27 lipca br. w ramach wznowionego sporu zbiorowego z żądaniem wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 400,00 zł. Wynagrodzenia w PP SA są niskie, wzrost wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej, powoduje spłaszczanie wynagrodzeń pozostałych pracowników, pracownicy odchodzą z firmy w poszukiwaniu lepszych perspektyw finansowych. Ponadto, dyskutowano o trwających w ramach powołanych Zespołów, pracach nad Regulaminem Pracy i Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W dwudniowych obradach udział wziął nasz przedstawiciel w Radzie Nadzorczej PP SA kolega Robert Czyż, który osobiście podziękował delegatom Krajowego Zjazdu ZZPP za zaangażowanie w kampanię wyborczą i poparcie w tegorocznych wyborach do Rady Nadzorczej. Jednocześnie zapewnił o kontynuowaniu dotychczasowych planów i działań (w tym dot. tzw. „kilometrówki”) oraz nowych wyzwań w obszarze Poczty Polskiej SA.

W dniu 03 września br. uczestnikami Zjazdu byli prezes Spółki Tomasz Zdzikot wraz z wiceprezesami Mateuszem Wodejko i Andrzejem Bodzionym oraz kierownictwo wyższego szczebla PKL, PS, POL i BKGK.

W trakcie spotkania zostaliśmy poinformowani o sytuacji ekonomicznej Spółki, spadkiem przychodów, inwestycjach, w tym zakupu trzech sorterów do automatycznego sortowania przesyłek KEP, strukturze organizacyjnej, e-doręczeniach, działaniach związanych ze wzrostem od stycznia 2022 roku minimalnego wynagrodzenia.

Następnie przedstawiciele ZZPP zgłaszali szereg uwag i pytań dot. m.in.: konieczności wzrostu wynagrodzeń, niskiego poziomu rezerwy urlopowo-chorobowej na stanowiskach eksploatacyjnych w PS, przedstawienia wyników badań obciążenia pracą, które prowadzone były w maju br. przez dwa tygodnie i planowanych w październiku br., niezbędne pozyskanie rekompensaty z tytułu straty na usługach powszechnych, zagadnień/zagrożeń z obszaru Poczta Polska Usługi Cyfrowe i Poczta Polska Dystrybucja, wysokich planach sprzedażowych nakładanych na Regiony Sieci, placówki pocztowe, które skutkują brakiem wypłacania premii zadaniowej, wynikowej, niskich wskaźnikach terminowości, przegląd zatowarowania placówek pocztowych w towary handlowe, wdrożenie KEP D+1.

Podczas spotkania prezes Zarządu Tomasz Zdzikot wyraził gotowość uczestnictwa w kolejnych spotkaniach ze Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty.

Z uwagi na szereg problemów i zmian zachodzących w Spółce ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się Rada Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_width=”150″ thumbnail_height=”150″ thumbnail_crop=”0″ number_of_columns=”4″]