KOMUNIKAT

W dniu 24 września br. w siedzibie Poczty Polskiej S.A. przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Głównym tematem posiedzenia były sprawy związane z negocjacjami płacowymi w związku z trwającym sporem zbiorowym. Organy statutowe ZZPP zostały poinformowane przez zespół negocjacyjny i mediatora o przebiegu dotychczasowych mediacji. Dyskutowano o dalszym toku postępowania, możliwych scenariuszach w przypadku braku porozumienia, różnych wariantach zakończenia sporu zbiorowego, z uwzględnieniem najbardziej korzystnego rozwiązania dla pracowników.

W oczekiwaniu na spotkanie na wyższym poziomie właścicielskim w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do momentu wznowienia mediacji, podtrzymaliśmy decyzję o kontynuowaniu dyżurów i pozostawaniu przedstawicieli ZZPP na sali obrad.

Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, którzy za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji informują nas, że popierają inicjatywę strony społecznej o pozostawaniu na sali obrad – DZIĘKUJEMY.

 

                                                                                                   Sławomir Redmer

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Warszawa, dnia 24 września 2019r.