W związku sytuacją związaną z koronawirusem Związek Zawodowy Pracowników Poczty zainterweniował do Zarządu Spółki, o inne podejście w zakresie wyznaczania zadań premiowych i nakładania planów sprzedażowych na pracowników placówek pocztowych.

W tak trudnym dla wszystkich okresie wyznaczanie celów sprzedażowych na pracowników placówek pocztowych jest postrzegane jako brak właściwej oceny realiów funkcjonowania naszej Spółki przez kadrę zarządzającą Pionem Sprzedaży.

Pomimo realnego zagrożenia większa część pracowników PP SA. świadczy pracę, dbając o przychody i dobre imię Spółki, jednak aktualna i dynamicznie rozwijająca się sytuacja spowodowana koronawirusem zaskutkowała tym, że nałożone zadania z przyczyn niezależnych od pracowników, nie będą mogły być zrealizowane na oczekiwanym poziomie, dlatego też Związek Zawodowy Pracowników Poczty zaapelował do pracodawcy w tej kwestii.